O nama

Dugogodišnje iskustvo u radu je protkano individualnim praćenjem svakog deteta, poštujući njihove različitosti i potrebe. Akcenat stavljamo na uključivanje porodice u tretman, obučavanju roditelja i bliskih ljudi jer samo timski rad nam daje najbolje rezultate.

Naš mali, ali pun ljubavi edukativni centar se rodio iz naših srca i zajedničkih pogleda na komunikaciju  i  njen značaj za razvoj individue, kao i velike želje da razumemo i pomognemo svakom pojedincu.

Kontinuirano pratimo najsavremenija naučna dostignuća iz oblasti komunikacije,  govora i jezika kako bi unapredili naš neposredni rad sa decom i roditeljima. Svakodnevno se usavršavamo i koristimo savremene metode i logopedske instrumente u radu.

IMG_7499-1
Dragana Pečenica

Dragana Pečenica, rođena 26.7.1980.godine u Beogradu.

1999. godine završila I beogradsku gimnaziju u Beogradu i upisala Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (Defektološki fakultet). Tokom studiranja bila je volonter u „Društvu za pomoć osobama mentalno ometenim u razvoju“, gde se bavila organizovanjem i sprovođenjem edukativno-zabavnih radionica za decu i osobe sa posebnim potrebama.

2006. godine diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i time stekla zvanje diplomirani defektolog-logoped. Tema diplomskog rada: „Učestalost disgrafija kod dece mlađeg školskog uzrasta u OŠ „Đuro Strugar“.

Od septembra 2007. godine do aprila 2009. godine je volonterski radila na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“,  kao audiolingvista. Radila je na detekciji, dijagnostici i tretmanu  patologije verbalne komunikacije. Obučena je za rad na aparatu biofidbek i neurofidbek. Završila je edukaciju za primenu tretmana mucanja po Švarc metodi.

2009. godine upisuje doktorske akademske studije na  Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer neuronauke.

Od 2010. godine radi u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“ i Centru za unapređenje životnih aktivnosti, gde se bavi naučno-istraživačkim radom i kao logoped-audiolingvista u polikliničkoj službi.

Učesnik je Drugog Evropskog Kongresa prevencije, detekcije i dijagnostike verbalnih poremećaja, u Bugarskoj 2008,  Konferencije govor i jezik 2013. u Beogradu, VII internacionalne konferencije o fundamentalnim i primenjenim aspektima govora i jezika 2019. u Beogradu...

Od decembra 2020. do decembra 2022. godine radila je u Centru za edukaciju Torbica+.

Od decembra 2022. zaposlena je u Edukativnom centru IVA & GAGA
Ivana Kuzminac
Ivana Kuzminac

Ivana Kuzminac , rođena 17.03.1983. u Sremskoj Mitrovici. Završila je srednju medicinsku školu „Draginja Nikšić“ u Sr.Mitrovici. Diplomirala 2010.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na odseku za logopediju i dobila zvanje DEFEKTOLOG-LOGOPED.U toku studiranja volontirala je u humanitarnoj organizaciji „Dečije srce“.

 

U periodu od 2013 .godine stazirala je u predskolskoj ustanovi “Vracar“gde je i zavrsila pripravnički ispit na temu „Bilingvizam kod dece“. Od 2014. je deo stručnog tima PU „Vračar“ gde obavlja poslove stručnog sardnika – logopeda. Sprovodila je rad sa decom u grupi, malim grupama kao i individualno. U saradnji sa vaspitačima organizovala je radionice i savetodavni rad sa roditeljima. Položila je ispit  i dobila  licencu za rad odobrenu od strane Ministarstva prosvete ,nauke i tehnološkog razvoja.

 

Od 2018.godine je bila deo stručnog tima Centar za Edukaciju Torbica +. Konsultant je u privatnom vrtiću.

Nastavlja stručno usavršavanje kroz niz obuka. Završila je edukaciju senzorne integracije prema AYRES. Dobija zvanje  Senzorno-integracijski pedagog. Sprovodi tretmane i savetodavni rad sa roditeljima na planu senzorne integracije. Pohađala je stručno usavršavanje iz područja edukacijske kineziologije „ Uvod u Brain GimÒ “. Pohađala je obuku i dobila sertifikat koji izdaje REBT produženi trening centar instituta Albert Elis i time se potrđuje završni ispit  edukacije  Neuropsihološka edukacija: dijagnostičke i terapijske procedure.