Usluge

Edukativni centar Iva & Gaga se bavi širokom lepezom usluga uključujući  prevenciju, dijagnostiku i tretmane govorno-jezičkih poremećaja:

 • Dijagnostika govorno-jezičkih poremećaja ( prvi pregled ) sa davanjem saveta i pravljenje programa terapije
 • Logopedski tretman dece sa kašnjenjem u govorno-jezičkom razvoju
 • Stimulacija ranog razvoja deceStimulacija ranog razvoja dece
 • Tretman dislalija ( nepravilan izgovor glasova )
 • Tretman razvojne difazije
 • Tretman mucanja
 • Tretman rinolalije (unjkavog govora)
 • Tretman disleksije (poremećaj čitanja)
 • Tretman disgrafije (poremećaj pisanja)
 • Tretman hiperkinetskog poremećaja pažnje i koncentracije (ADHD)
 • Tretman pervazivnog razvojnog poremećaja